Головна

«Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» - це електронний науковий журнал, у якому висвітлюються результати фундаментальних і  прикладних досліджень за ключовими напрямами розвитку держави: сільське господарство, економіка, техніка, менеджмент, ветеринарія. 

Засновник: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Рік заснування: 1995 

ISSN: 2706-851X

DOI: 10.37406/2706-9052

Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 4)

Галузі науки: сільськогосподарські, ветеринарні, економічні, технічні.

Спеціальності:  051 (економіка), 071 (облік і оподаткування), 072 (фінанси, банківська справа та страхування), 073 (менеджмент), 075 (маркетинг), 133 (галузеве машинобудування), 142 (енергетичне машинобудування), 152 (метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка), 201 (агрономія), 204 (технологія виробництва і переробки продукції тваринництва), 211 (ветеринарна медицина), 275 (транспортні технології)

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

«Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» зареєстрований в наукометричній базі даних Index Copernicus International.

У фаховому виданні публікуються рецензовані результати наукових досліджень у галузі сільськогосподарських, технічних, економічних знань, менеджменту та  ветеринарної медицини, що розширюють і поглиблюють розуміння найважливіших наукових проблем, що сприяє розвитку сучасної науки і технологій та надання можливостей вченим і дослідникам поширювати у відкритому електронному Інтернет-просторі наукові ідеї, теоретичні і практичні розробки для апробації та впровадження результатів експериментів.